MENU

Indkøbskurv

1.995,95  DKK

Pris pr. stk

#A-Clean50
På lager
FILER
Sikkerhedsdatablad


Iso A-Clean 50% 25 litter

#A-Clean50

Produktbeskrivelse

Vandfortyndbart rengøringsmiddel. Effektivt til at fjerne smuds og fedtede belægninger. Iso A-Clean opnår maksimal effekt i løbet af 3 - 4 dage. Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tagbelægninger, facadebelægninger, flisebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge, træværk og komposite. Må ikke anvendes på solceller, uden accept fra solcelleleverandør.

Kulør

Farveløs

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.

 

Påføringsmetode

Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller. Pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk). Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte. Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen. Al overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 2 - 6 m²/l

Tørretid -

Forbehandling/rengøring Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-3 (i leveringsform) og 00-1 (i fortyndet udgave – 1 % opløsning)

Egenskaber

Iso A-Clean er effektiv til at fjerne smuds og fedtede belægninger. Iso A-Clean opnår maksimal effekt i løbet af 3 - 4 dage.

 
 


Lignende varer

  Bolig Produkter Logo Hvidt

  Gammelgårdsvej 9 - 7130 Juelseminde

  Tele: 7026 1011    Mail: Salg@bolig-produkter.dk

  CVR: 39703769

  Betalingsmuligheder
    Sortiment
    Navigation