MENU

Indkøbskurv

Skægkræ / Sølvfisk

Skægkær og sølvfisk er blevet en ny skadedyrs plage der hærger i de danske hjem. Skægkræ er dog den mest hærgende, for de danske husejere herhjemme. Den kan modsat sølvfisken leve overalt i hjemmet.

Her på siden kan du læse mere om skægkræ og sølvfisk, samt finde informationer om produkter ti,l at komme problemet til livs.

Skægkræ eller sølvfisk?
Udseendemæssigt minder skægkræ meget om sølvfisken. Den er dog brunlig i farven og en anelse længere end sølvfisken. Den har tre lange haletråde og har fremtrædende behåring, modsat sølvfisken.

De behøver ikke fugtige leveforhold for, at kunne overleve i de danske hjem. De kan befinde sig overalt i hjemmet, hvilket gør det svært at komme dem til livs.
De har nemt ved at sprede sig til andre bygninger eller lejligheder, da de kan komme igennem lofter eller rørgennemføringer. Derfor er det vigtigt at sætte ind i lejlighedskomplekser med det samme for ikke, at de skal sprede sig til hele bygningen.
Skægkræ er ligesom sølvfisken altædende.

Bekæmpelse mod skægkræ
Det er ikke muligt at benytte pesticider i kampen mod skægkræ. Dette skyldes da skægkræene ikke kan optage de langtidsvirkende aktivstoffer, der findes i de godkendte insektgifte. Det er derfor vigtigt at have dette i mente, hvis du ønsker at anvende insektgifte. Der er mulighed for, at de kan blive resistente mod fremtidige behandlinger med insektgifte.
Man kan dog reducere nymfer fra skægkræ ved brug af de rette midler, samt den rette behandlingsform.

Man kan eventuelt mindske antallet af skægkræ ved grundig rengøring af hjemmet, men det er desværre ikke nok i sig selv. Endvidere mindsker du også kun bestanden af skægkræ, du kommer ikke af med problemet.

Sølvfisk
Sølvfisken er en anelse mindre end en skægkræ. Sølvfisken er sølvfarvet og blank i udseende. Den har også tre haletråde, men modsat en skægkræ er den miderste haletråd kortere end kroppen.

Sølvfisken opholder sig kun i fugtige miljøer. Sølvfisken forekommer derfor i områder, som køkkener, badeværelser, kældre eller bryggeres. Årsagen til at sølvfisk kommer er fugten, derfor er grundig udluftning vigtigt de pågældende steder.

Sølvfisk er altædende og spiser gerne af fuger ved fliserne, papir, tekstiler eller, hvad de ellers kan finde de pågældende steder.

Bekæmpelse af sølvfisk
Som udgangspunkt er en god udluftning af vådrum en god løsning til, at holde sølvfisk væk. Sølvfisk foretrækker varme og fugtige omgivelser, som du kan nedbringer ved at lufte hyppigt ud.

Grundig rengøring og støvsugning er ydermere også en god måde, at holde dem væk. Når du fjerner eksempelvis sæberester, små krummer, skimmel eller mug, fjerner du en væsentlig fødekilde for sølvfisk.

Modsat skægkræ kan du anvende godkendte insektgifte mod sølvfisk. Sølvfisk er yderst følsomme over for de insektgifte, du kan finde her på siden. Der udbydes flere effektive produkter til, at komme sølvfisken til livs.

Effektive produkter
I kampen mod skægkræ og sølvfisk udbyder vi et større udvalg af professionelle produkter. På denne måde er du sikker på, at komme af med problemet. Der er flere behandlingsformer det er blot op til dig, hvilken form du ønsker at anvende mod problemet.
Herunder kan du læse kort om de midler vi udbyder. Det er muligt at indhente flere informationer under, hver enkelt produkt på vores side.

Limfælde mod skægkræ og sølvfisk
Med en limfælde kan du lokalisere og angive forekomsten af skægkræ og sølvfisk plagen. Med nogle af limfælderne medfølger der lokkemiddel, som blot skal placeres midt i fælden. Derefter placeres fælden eller fælderne på gulvet, hvor du sidst har observeret deres færden. Skægkræ og sølvfisk bliver lokket til limfælden, via lokkemidlet. Hvorefter de kravler ind i fælden og hænger fast i limen.
Limfælderne er sikkert aflukket, så det er ikke muligt for børn eller husdyr, at komme i berøringen af limen.

Insektspray
Det er effektivt middel mod sølvfisk, da de er modtagelige mod de aktive stoffer der er i sprayen. De dør kort tid efter de har været i berøring af midlet. Insektmidlet sprayes på de overflader, hvor de befinder sig i revner, sprækker, samt langs væggene og lister.

Sprayen kan have en effekt mod nymfer fra skægkræ, men selve skægkræet er ikke modtagelige mod insektgift.

Insektmiddel mod skægkræ og sølvfisk
Der udbydes flere typer insektmidler, hvor nogle af midlerne kræver CVR nr. for at kunne købe produktet.

Nogle af insektmidlerne kan bruges uden fortynding, mens andre skal fortyndes med vand. Læs mere om anvendelse af produktet, før igangsættelse af behandling for den rette håndtering. Det bedste måde, at benytte insektmidlerne på er via en forstøver for, at dække et større område.

Lokkefælder til skægkræ og sølvfisk
Med lokkefælder kan du indfange både skægkræ og sølvfisk. Der medfølger lokkemiddel til enkelte fælder, mens det indkøbes til andre. Efter påføring af lokkemidlet placeres lokkefælderne, hvor plagen forefindes.

Lokkemiddel til fælder
Der udbydes både lokkemiddel i gel form og, som sirismel. Det er yderst effektive lokkemiddels produkter. Lokkemidlet påføres i limfælderne og lokkedåserne, hvorefter de placeres i de plagede rum.

Sirismel er yderst velegnet til skægkræ. Midlet anbringes i limfælder, som tiltrækker og indfanger skægkræ. Gelen kan både benyttes i limfælderne, men også i lokkedåserne. Gelen er et effektivt middel til, at indfange både skægkræ og sølvfisk. Begge midler er til brug indendørs.

Fornuftig anvendelse af midler mod skægkræ og sølvfisk
Ved indkøb af varer til fjernelse af skadedyr, er det altid vigtigt at læse vedlagte indlægssedlen. Dette er både for at sikre den rette håndtering af produktet, men også for den rette anvendelse. Skal varen fortyndes er det vigtigt at følge anvisningerne for dette. Dette er for at opnå den bedste udnyttelse af produktet, så du kommer ud med det bedste resultat.
Endvidere er det også vigtigt, at være opmærksom på, hvordan produkterne skal opbevares. Nogle af produkterne kan have skadelig virkning på børn og husdyr.
Nogle af de insektmidler du kan finde på siden kræver, at du har CVR nr. for at kunne indkøbe midlet. Det fremgår under de produkter, hvor det kræves.

Kontakt
Hos Bolig Produkter står vi altid klar til, at være dig behjælpelig. Vi ønsker at du skal have en god oplevelse når du handler hos os. Derfor er du altid velkommen til, at kontakte os, hvis du mangler yderligere information. Det kan også være du er i tvivl om, hvilket produkt du skal vælge til dit skadedyrsproblem. Her kan vi også hjælpe dig. Vi vil gennem dialog med dig finde frem til det rette produkt.


Bolig Produkter Logo Hvidt

Gammelgårdsvej 9 - 7130 Juelseminde

Tele: 7026 1011    Mail: Salg@bolig-produkter.dk

CVR: 39703769

Betalingsmuligheder
  Sortiment
  Navigation